Uplata interneta se vrši na šalterima poste i banaka.
Potrebno je popuniti uplatnicu koja treba da sadrži sledece:

- Puno ime i prezime kao i adresu stanovanja
- Internet usluga pod svrha uplate
- "DD Net telecommunication" kao primaoca
- "rsd" kao valuta
- Iznos upisujete u zavisnosti za koju ste se tarifu odlucili
- Žiro racun na koji se uplacuje je 205-227257-33
- Polje "poziv na broj" treba da sadrži Vaš username kojim se povezujete na mrežu


Primer kako treba da izgleda popunjena uplatnica:

uplatnica